Maakonderwijs

Wij zien veel programmeer- en roboticaaanbod waarbij de oplossingen worden gegeven. De leerling typt het over zonder zelf een probleem op te lossen. Het leereffect is dien ten gevolge gering. Bij het programmeeronderwijs van de ECNO staat het 'zelf doen' centraal. Wel informatie en kennis, maar niet de kant en klare oplossing.

Leren door te maken

Maakonderwijs is een goede manier om leerlingen in staat te stellen uitvinders te worden. Het stimuleert hoofd, handen en hart. Op praktische en ontdekkende wijze leren leerlingen omgaan met de huidige technologische mogelijkheden die robotica, programmeren en bijvoorbeeld de 3D printer bieden.  

Het maakonderwijs zoals we dit bij het ECNO aanbieden geeft de docenten en leerkrachten de tools om hun lesaanbod boeiender te maken en vorm te geven volgens de 21 eeuwse vaardigheden.

Het concept van Maker Education is vanuit Amerika naar Nederland overgewaaid. Ook in Nederland zien we inmiddels een veelheid aan initiatieven ontstaan die zich met Maker Education bezighouden, gekenmerkt door een interessante cross-over tussen de educatieve en de creatieve sector.

Robotica

Een leerzame kennismaking met robotica.

po/vo/mbo

Leren programmeren

Inmiddels hebben sommige scholen aan inspiratie niet meer genoeg. Ze willen ‘programmeren’ in hun onderwijs integreren. Andere scholen vinden ‘programmeren’ te beperkt, en willen hun leerlingen ‘digitaal geletterd’ maken. Maar hoe doe je dat?

po/vo/mbo

Wetenschap en Technologie

Wil jij onderzoekend en ontwerpend leren vormgeven in het basisonderwijs? Dan is de post-hbo Onderwijskundig
Expert Wetenschap en Technologie iets voor jou.

po

Elektronica

po/vo/mbo

Techniek Pact

Alle basisscholen gaan in 2020 hun leerlingen structureel Wetenschap en Technologie bieden met een prominente plek voor digitale vaardigheden. 

Met simpele middelen antwoord geven op de vraag hoe we vorm en inhoud geven aan het onderwijs in de 21e eeuwse vaardigheden.

Wetenschap en Techniek

Activiteiten met wetenschap en techniek op school maken leerlingen nieuwsgierig en geven ze een beter beeld van deze thema’s. Nieuwsgierigheid en positieve ervaringen zijn de basis voor interesse en talentontwikkeling.

Think, make en improve

De nadruk ligt in het maakonderwijs bij de creativiteit: design, innovatie gecombineerd met techniek, wetenschap, technologie en digitale vaardigheden.


Aantrekkelijk onderwijs

Om meer leerlingen te interesseren voor bètatechnisch onderwijs is het natuurlijk belangrijk dat deze vakken aantrekkelijk worden gemaakt.Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Het is belangrijk dat het onderwijsaanbod hierop blijft aansluiten. Veel thema’s in bèta en techniek zijn vakoverstijgend.