Maakonderwijs

Wij zien veel programmeer- en roboticaaanbod waarbij de oplossingen worden gegeven. De leerling typt het over zonder zelf een probleem op te lossen. Het leereffect is dien ten gevolge gering. Bij het programmeeronderwijs van de ECNO staat het 'zelf doen' centraal. Wel informatie en kennis, maar niet de kant en klare oplossing.

Module 1 LdtM

Van idee naar product

In deze cursus gaat het om het proces van idee naar product. Je komt "blanco" binnen en vertrekt idealiter met een uniek en doeltreffend product. Hierbij gebruiken we de bekende ontwerp cyclus maar laten dit voorafgaan door een blok ideevorming met brainstormtechnieken.

Industriële producten worden steeds door ontwikkeld. Ook wij zullen in deze cursus met u een heel blok besteden aan het testen, verbeteren of laten evolueren van een product. 

Hoewel deze cursus een open eind heeft en in principe alles mogelijk is, is deze cursus onderdeel van het makeraanbod en leent deze het zich bij uitstek voor het maken, testen en verbeteren van een les makeronderijs.

Naast individuele inschrijving is dit aanbod ook in-company te volgen.

Als u door middel van deze cursus het ontwerpproces heeft doorlopen kunt u de eigen leerlingen hierin beter begeleiden.

Thuiswerk/studiebelasting: 2 uur minimaal per blok (ook afhankelijk van eigen keuzes).

Data:

Blok 1:

Blok 2:

Blok 3:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten:  euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten:   euro

Docent: Laurens Korste

Module 2 LdtM

Maakbaar wetenschappelijk onderwijs

Wat kan het “Maakonderwijs” betekenen voor de bètavakken. Als wetenschappelijke kennis wordt toegepast om een concreet probleem op te lossen werkt dit niet alleen motiverend, maar ontstaat er een begrip dat veel dichter bij de belevingswereld van de leerling ligt. Het probleem is dan de motor voor het vergaren van de kennis. Deze manier van werken benadert het Probleem Gestuurd Onderwijs zoals we dit in het MBO tegenkomen, maar op VO weinig zien. Bij het Technasium wordt ook “gemaakt”, doch is het Technasium niet primair gericht op vergaren van wetenschappelijke kennis.

Dit is een experimentele module waar eigen initiatief belangrijk is om het tot een succes te maken.

Het maakonderwijs is binnen de bètavakken een andere benadering dan de practica en kan een aanvulling of soms vervanging zijn hierop.

Startbijeenkomst:

Door middel van simpele oefening zelf ervaren. Bekijken van enkele voorbeelden. Definiëren van kader waaraan “maakbaar wetenschappelijk onderwijs” aan moet voldoen.

Kijken naar mogelijke invulling in de eigen lessensituaties.

Vervolg: (Individuele) begeleiding.

In deze module zijn 3 gesprekken met de docent ingebrepen, telefonisch of op de NHL/ECNO locatie Groningen. De docent dient dan als sparringpartner om het eigen idee verder te brengen of implementatieproblemen te bespreken. Indien gewenst en mogelijk kan ook een groepsbijeenkomst ingepland worden (i.p.v. individuele gesprekken).

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens Korste