Maakonderwijs

Wij zien veel programmeer- en roboticaaanbod waarbij de oplossingen worden gegeven. De leerling typt het over zonder zelf een probleem op te lossen. Het leereffect is dien ten gevolge gering. Bij het programmeeronderwijs van de ECNO staat het 'zelf doen' centraal. Wel informatie en kennis, maar niet de kant en klare oplossing.

Module 1 P

Picaxe microcontroller programmeren

In deze module leert u te werken met de Picaxe hard- en software. Na deze cursus bent u in staat (klassikaal) aanbod met de Picaxe binnen uw school te begeleiden (en op te zetten). 

De programmeeromgeving van Picaxe heeft veel voordelen (in vergelijk met bijvoorbeeld Arduino C.) Toch is het in Nederland nauwelijks bekend terwijl het in andere landen onderdeel is van het schoolcurriculum. De simulator bijvoorbeeld laat regel voor regel zien wat er gebeurt. Dit vergroot niet alleen het inzicht van de leerling, maar is ook een hulpmiddel voor de docent is bij het fouten opsporen. 

Naast de “sleep” taal Blocky kan de Pic-microcontroller geprogrammeerd worden met flowcharts en Basic. Basic is een tekstuele taal die leerlingen snel oppakken en begrijpen en tevens is het compleet in functionaliteit. Picaxe kent net als Arduino een levendige community met honderden voorbeelden.

In deze module ligt de nadruk op veel dingen zelf doen. Dit meestal na een korte klassikaal inleiding. Naast het basisaanbod heeft ieder de gelegenheid zijn/haar eigen interesse te volgen of idee vorm te geven (en elkaar hiermee te inspireren).  Er zullen verschillende Picaxe “project boards” aanwezig zijn om mee te experimenteren. Hiermee kan ook een ervaren programmeur in deze cursus zijn/haar tijd nuttig besteden. De inhoud van de bijeenkomsten is daardoor een indicatie en wellicht voor ieder verschillend. 

Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Inhoud 

Bijeenkomst 1:

 • Eerste verkenning programmeeromgeving. 
 • Opdrachten eerst in de simulator, dan met de microcontroller op een “project board”. Looplichtjes, Sensor (Analoog naar Digitaal Converter), drukknop etc. 
 • Eigen verkenning met een Picaxe “project board” of Picaxe robot.

Bijeenkomst 2:

 • Werken met breadboard (evt. huiswerk).
 • Multitasken. 
 • Picaxechip uitlezen via de Picaxe editor (Debug)
 • Sensoren digitaal.
 • Meetgegevens naar Excel via “serial monitor”
 • LCD (O-led) aansluiten.
 • (Meet)gegevens opslaan in de Eeprom.
 • Communicatie met mobiel via Bluetooth.

Bijeenkomst 3:

 • Integratie met Scratch
 • DC Motoren aansturen (servo’s, stappenmotoren).
 • Interrupt.
 • I2C.
 • Assembler mogelijkheid.

Bijeenkomst 4:

 • Door de deelnemers gemaakte Picaxe projecten bekijken / opdracht maken.
 • Ervaringen delen.
 • Blik op onderwijs en implementatie binnen de school.

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens Korste

Module 2 P

Arduino: beginners cursus

In deze moduel voor beginners leren we de Arduino te programmeren en met de Arduino en breadboard eenvoudige schakelingen te maken. Indien nodig worden stukjes theorie over het digitale stelsel en de microcontroller behandeld.

Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Inhoud 

Bijeenkomst 1:

Na introductie gaan we gelijk aan de slag met de eerste oefening “Blink a led”. Daarna leren we werken met het breadboard en bouwen een eenvoudige schakeling met sensor (LDR) en led. Ook laten we de software van Fritzing zien.

Bijeenkomst 2:

In bijeenkomst 2 besteden we aandacht aan niet analoge sensoren zoals de ultrasonore afstandsensor. We kunnen hiermee leds schakelen, maar ook kijken we naar de seriële monitor waarmee meetgegevens naar de PC gestuurd kunnen worden om ze vervolgens in Excel te plaatsen.

Bijeenkomst 3:

In deze bijeenkomst staan actuatoren centraal (output) zoals de servomotor, gelijkstroom motor en voor de snelle programmeur, de stappenmotor.

Bijeenkomst 4:

Deze afsluitende bijeenkomst is naar eigen inzicht in te vullen. Er kunnen oefeningen van de vorige lessen gedaan worden, vragen worden gesteld etc..

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens KorsteModule 3 P

Crumble controller

Eenvoudig, goedkoop en effectief! Van leds in regenboogkleuren tot robot met lijnvolger. Dat met één printje.

Een robot maken en programmeren kan bijna niet eenvoudiger dan met de Crumble Controller. Toch kan met de Crumble Controller het hele Engelse curriculum afgedekt worden. De programmeertaal is vergelijkbaar met Scratch, maar de interface is veel overzichtelijker. Ben je zelf een beginner op het gebied van programmeren en robotica? Dan is hiermee succes verzekerd.

Doelgroep: Basisonderwijs en VMBO (ook geschikt voor onderbouw Havo-Vwo)

Bijeenkomst 1:

Kennismaking met soft- en hardware. Ledstrip programmeren. Interactief gedrag met sensoren, If THEN, ELSE statement.

Bijeenkomst 2:

De kleurmogelijkheden als we met variabelen gaan werken. We werken toe naar een leuk eindproduct dat het liefst voor iedereen verschillend is.

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens Korste