Maakonderwijs

Wij zien veel programmeer- en roboticaaanbod waarbij de oplossingen worden gegeven. De leerling typt het over zonder zelf een probleem op te lossen. Het leereffect is dien ten gevolge gering. Bij het programmeeronderwijs van de ECNO staat het 'zelf doen' centraal. Wel informatie en kennis, maar niet de kant en klare oplossing.

Robotica en microcontroller

Het aanbod Robotica en microcontroller bestaat uit een modulair programma waarin 4 modules op elkaar aansluiten. Elke module is een afgerond geheel waarbij begin- en eindniveau gedefinieerd zijn. Er is een po, vo-onderbouw, vo-bovenbouw en mbo programmalijn binnen de modules.

Niet het alleen programmeren, maar het totaalpakket van doen, beleven, samenwerken, kennis, didactiek en creativiteit staan centraal. 

Snel en eenvoudig maken we u wegwijs in het programmeren van microcontrollers. Na het doorlopen van het programma zult u het gebruik van deze kleine computertjes in allerlei apparatuur in onze leefwereld herkennen en zelfstandig eenvoudige microcontroller projectjes kunnen uitvoeren in de eigen school.

Genoemde modules kunnen ook In-company worden aangeboden.

Module 1R

Kennismaking met robotica en programmeren

In deze module komen verschillende programmeermogelijkheden aan bod. Hierin volgen we globaal de leerlijn die kinderen (in de nabije toekomst) vanaf de basisschool krijgen. Hierdoor ontstaat een goed overzicht van wat er op het gebied van leren programmeren en robotica te doen is. Dit stelt u in staat om aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Er zullen veel mogelijkheden belicht worden waarvan we er enkele uit kunnen kiezen om zelf mee aan de slag te gaan. Ik elk blok wordt er toegewerkt naar een opdracht die deels thuis of op school wordt uitgewerkt. De gemaakte opdrachten in Scratch, Picaxe, Arduino (of App Inventor) presenteren we aan elkaar. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel, mogelijk wordt het programma aangepast.  Na deze module kan de deelnemer een verantwoorde en beredeneerde keuze maken uit de verschillende omgevingen en weet hij wanneer hij het best kan kiezen voor een van de platforms.

Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Inhoud 

Bijeenkomst 1 (vo): 

 • Welke ervaring en visie is er binnen de groep?
 • Unplugged oefening.
 • Crumble controller (of soort gelijk platform).
 • Scratch met educatieve opdracht.

Bijeenkomst 2:

 • Elkaar inspireren met de presentatie van de opdracht in scratch.
 • Verkennen van Picaxe platform.
 • Gesprek over inzetbaarheid.

Uitwerken zelf te kiezen opdracht (waar ligt jouw uitdaging).

Bijeenkomst 3:

 • Bekijken van de uitwerkingen van de Picaxe opdracht.
 • Mogelijkheden van App-inventor verkennen.
 • Het Arduinoplatform verkennen.
 • Maken van een app met App-inventor of een opdracht met de Arduino.

Bijeenkomst 4:

 • Bekijken van elkaars werk.
 • Demonstratie van de Raspberry Pi en NodeMCU.
 • Nu u een beetje weten wat er te koop is gaan we dieper in op de mogelijkheden binnen het onderwijs. We bekijken de  voor- en nadelen van de verschillende platformen en praten over een doorlopende leerlijn.

Data: volgt

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten per deelnemer: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro.

Docent: Laurens Korste

Module 2 R

Picaxe microcontroller programmeren

In deze cursus leert u te werken met de Picaxe hard- en software. Na deze cursus bent u in staat (klassikaal) aanbod met de Picaxe binnen uw school te begeleiden (en op te zetten).

De programmeeromgeving van Picaxe heeft veel voordelen (in vergelijk met bijvoorbeeld Arduino C.) Toch is het in Nederland nauwelijks bekend terwijl het in andere landen onderdeel is van het schoolcurriculum. De simulator bijvoorbeeld laat regel voor regel zien wat er gebeurt. Dit vergroot niet alleen het inzicht van de leerling, maar is ook een hulpmiddel voor de docent is bij het fouten opsporen.

Naast de “sleep” taal Blocky kan de Pic-microcontroller geprogrammeerd worden met flowcharts en Basic. Basic is een tekstuele taal die leerlingen snel oppakken en begrijpen en compleet in functionaliteit. Picaxe kent net als Arduino een levendige community met honderden voorbeelden.

In deze cursus ligt de nadruk op veel dingen zelf doen. Dit meestal na een korte klassikaal inleiding. Naast het basisaanbod heeft ieder de gelegenheid zijn/haar eigen interesse te volgen of idee vorm te geven (en elkaar hiermee te inspireren).  Er zullen verschillende Picaxe “project boards” aanwezig zijn om mee te experimenteren. Hiermee kan ook een ervaren programmeur in deze cursus zijn/haar tijd nuttig besteden. De inhoud van de blokken is daardoor een indicatie en wellicht voor ieder verschillend.

Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Inhoud 

Bijeenkomst 1:

 • Eerste verkenning programmeeromgeving.
 • Opdrachten eerst in de simulator, dan met de microcontroller op een “project board”. Looplichtjes, Sensor (Analoog naar Digitaal Converter), drukknop etc.
 • Eigen verkenning met een Picaxe “project board” of Picaxe robot.

Bijeenkomst 2:

 • Werken met breadboard (evt. huiswerk).
 • Multitasken.
 • Picaxechip uitlezen via de Picaxe editor (Debug)
 • Sensoren digitaal.
 • Meetgegevens naar Excel via “serial monitor”
 • LCD (O-led) aansluiten.
 • (Meet)gegevens opslaan in de Eeprom.
 • Communicatie met mobiel via Bluetooth.

Bijeenkomst 3:

 • Integratie met Scratch
 • DC Motoren aansturen (servo’s, stappenmotoren).
 • Interrupt.
 • I2C.
 • Assembler mogelijkheid.

Bijeenkomst 4:

 • Door de deelnemers gemaakte Picaxe projecten bekijken / opdracht maken.
 • Ervaringen delen.
 • Blik op onderwijs en implementatie binnen de school.

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens Korste

Module 3R

Arduino programmeren

In deze cursus leert u te werken met de Arduino hard- en software. Na deze cursus bent u in staat aanbod met de Arduino binnen uw school te begeleiden (en op te zetten).

Deze module bestaat uit 4 bijeenkomsten.

Inhoud 

Bijeenkomst 1:

Na introductie gaan we gelijk aan de slag met de eerste oefening “Blink a led”. Daarna leren we werken met het breadboard en bouwen een eenvoudige schakeling met sensor (LDR) en led. Ook laten we de software van Fritzing zien.

Bijeenkomst 2:

In dit blok besteden we aandacht aan niet analoge sensoren zoals de ultrasonore afstandsensor. We kunnen hiermee leds schakelen, maar ook kijken we naar de seriële monitor waarmee meetgegevens naar de PC gestuurd kunnen worden om ze vervolgens in Excel te plaatsen.

Bijeenkomst 3:

In dit blok staan actuatoren centraal (output) zoals de servomotor, gelijkstroom motor en voor de snelle programmeur, de stappenmotor.

Bijeenkomst 4:

Dit afsluitende blok is naar eigen inzicht in te vullen. Er kunnen oefeningen van de vorige lessen gedaan worden, vragen worden gesteld etc..

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens KorsteModule 4R

Crumble controller

Eenvoudig, goedkoop en effectief! Van leds in regenboogkleuren tot robot met lijnvolger. Dat met één printje.

Een robot maken en programmeren kan bijna niet eenvoudiger dan met de Crumble Controller. Toch kan met de Crumble Controller het hele Engelse curriculum afgedekt worden. De programmeertaal is vergelijkbaar met Scratch, maar de interface is veel overzichtelijker. Ben je zelf een beginner op het gebied van programmeren en robotica? Dan is hiermee succes verzekerd.

Doelgroep: Basisonderwijs en VMBO (ook geschikt voor onderbouw Havo-Vwo)

Bijeenkomst 1:

Kennismaking met soft- en hardware. Ledstrip programmeren. Interactief gedrag met sensoren, If THEN, ELSE statement.

Bijeenkomst 2:

De kleurmogelijkheden als we met variabelen gaan werken. We werken toe naar een leuk eindproduct dat het liefst voor iedereen verschillend is.

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens Korste

Module 5R

Bit the micro:bit

Zet je tanden in de micro:bit. Een ontdekkingstocht in de vele mogelijkheden programmeerniveaus en (les)toepassingen.

 • Micro:bit ontdekken
 • Leren programmeren
 • Lesideeën opdoen

Bit the micro:bit basis

De micro:bit “out of the box”.Met enkel een usb kabel verbonden met de computer kunnen we de “aan boord” sensoren uitlezen en de ledmatrix als display gebruiken. Hiermee zijn al leuke experimenten te doen.

Bit the micro:bit connect

Hoofdthema van dit blok is de radiofunctie waarmee verschillende micro:bit lokaal met elkaar kunnen communiceren. Ook zetten we de bek van krokodillenklemmen op de micro:bit om externe sensoren aan te sluiten en muziekjes ten gehore te brengen. Tot slot verbinden we de micro:bit via bluetooth met een app op de mobiele telefoon.

Bit the micro:bit advance

Elektro motortjes laten draaien met een motorshield en PWM, de Bit:Bot robot, servomotortjes, bluetooth, maar ook programmeertalen als Python en Java komen aan bod.

Instapniveau: Beginner.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie