Maakonderwijs

Wij zien veel programmeer- en roboticaaanbod waarbij de oplossingen worden gegeven. De leerling typt het over zonder zelf een probleem op te lossen. Het leereffect is dien ten gevolge gering. Bij het programmeeronderwijs van de ECNO staat het 'zelf doen' centraal. Wel informatie en kennis, maar niet de kant en klare oplossing.

Module 1 W&T

Maakbaar wetenschappelijk onderwijs

Wat kan het “Maakonderwijs” betekenen voor de bètavakken. Als wetenschappelijke kennis wordt toegepast om een concreet probleem op te lossen werkt dit niet alleen motiverend, maar ontstaat er een begrip dat veel dichter bij de belevingswereld van de leerling ligt. Het probleem is dan de motor voor het vergaren van de kennis. Deze manier van werken benadert het Probleem Gestuurd Onderwijs zoals we dit in het MBO tegenkomen, maar op VO weinig zien. Bij het Technasium wordt ook “gemaakt”, doch is het Technasium niet primair gericht op vergaren van wetenschappelijke kennis.

Dit is een experimentele module waar eigen initiatief belangrijk is om het tot een succes te maken.

Het maakonderwijs is binnen de bètavakken een andere benadering dan de practica en kan een aanvulling of soms vervanging zijn hierop.

Startbijeenkomst:

Door middel van simpele oefening zelf ervaren. Bekijken van enkele voorbeelden. Definiëren van kader waaraan “maakbaar wetenschappelijk onderwijs” aan moet voldoen.

Kijken naar mogelijke invulling in de eigen lessensituaties.

Vervolg: (Individuele) begeleiding.

In deze module zijn 3 gesprekken met de docent ingebrepen, telefonisch of op de NHL/ECNO locatie Groningen. De docent dient dan als sparringpartner om het eigen idee verder te brengen of implementatieproblemen te bespreken. Indien gewenst en mogelijk kan ook een groepsbijeenkomst ingepland worden (i.p.v. individuele gesprekken).

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens Korste


Module 2 W&T

Meten met de microcontoller

Meten met een microcontroller is zeer eenvoudig en ook nog eens goedkoop. Dit opent mogelijkheden voor veld- en thuisexperimenten. Daarbij leren leerlingen ook nog eens een beetje programmeren en kan de enthousiaste leerling voor een luttel bedrag een eigen aankoop doen. Toch word dit in onderwijsland weinig toegepast.

Doelgroep: TOA’s, docenten natuurkunde, scheikunde en biologie.

Bijeenkomst 1:

Met de microcontroller een aantal metingen doen en deze gegevens in Excel verwerken is betrekkelijk eenvoudig en snel geleerd. In dit blok oefenen we dit met de Picaxe en Arduino omgeving. Verder besteden we aandacht aan de verschillende sensoren en meetnauwkeurigheid. We sluiten blok één af met een korte brainstorm hoe deze techniek op school (VO) in te zetten.

Bijeenkomst 2:

We bekijken de mogelijkheden om meetgegevens op te slaan in de microcontroller en hoe deze later op te vragen en naar bijvoorbeeld Excel te transporteren. Ook sluiten we een bluetoothmodule aan, waarmee we grafieken op de mobiele telefoon of tablet tevoorschijn laten komen. Vervolgens verzenden we de meetdata via e-mail. Deze bijeenkomst is bedoeld om hulp te krijgen bij een eigen gekozen toepassing van de microcontroller (als meetinstrument). 

Blok 3:

In de afrondende bijeenkomst laten we elkaar zien wat we hebben ontworpen hebben. We geven elkaar feedback en daarna kijken we naar enkele doelstellingen uit de vernieuwde Bètavakken.  Ook gaan we kijken hoe we met een aanbod met de microcontroller hierop aan kunnen sluiten.

Voorkennis: MBO+ denkniveau, van beginner tot ervaren programmeerervaring.

Data:

Locatie: Zernikepark 10, Groningen

Tijd: 19.00 uur - 21.00 uur

Kosten: 195 euro, inclusief thee en koffie

Materiaalkosten: 75 euro

Docent: Laurens Korste